Gjestekommentar: En tilretteleggende kommune

Barn med definert, «særskilt behov» er en gruppe som ikke får mye oppmerksomhet i hverdagsdebatten.

Frem til 4. klasse har alle foreldre valget om de vil ta seg råd til å betale det SFO koster, men dette er i praksis ikke alltid ett valg for foreldre til barn med særskilte behov, skriver Trond Natås.

Av Trond Natås, 21. kandidat Øygarden FrP

Nye Øygarden kommune skal ta mange viktige verdi- og veivalg i tiden fremover. Skal dette være en kommune som lever av innbyggerne eller skal det være en kommune som bidrar og tilrettelegger for innbyggerne?

Massivt byråkrati, uforholdsmessig offentlige inngrep og uforståelige prosesser er demotiverende i innbyggeres hverdag. Øygarden Frp har alltid hatt tydelige standpunkt i ofte diskuterte temaer som berøre de fleste før eller siden. En «JA» holdning, som utgangspunkt i byggesaker, «NEI» holdning til urimelige avgifter og bompenger.

Øygarden Frp har ett program som strekker seg langt utover dette.
Barn med definert, «særskilt behov» er en gruppe som ikke får mye oppmerksomhet i hverdagsdebatten.

Dette er grupper som oftest ikke kan tale sin egen sak, og med foreldre som er så slitne at de ikke orker å kjempe mot «systemet».

Skole Fritids Ordning / Ungdoms Fritid Ordning og «krav til transport» er eksempler på dette som Øygarden Frp vil rette opp i.

Etter 4. klasse på skolene tilbys ikke SFO med mindre barnet har «særskilt behov», og ikke kan klare seg selv som sine jevnaldrende. Frem til da har alle valget om de vil ta seg råd til å betale det SFO koster, men dette er i praksis ikke alltid ett valg for foreldre til barn med særskilte behov. Det er like mye avlastning for foreldrene som også skal ha mulighet til å delta i arbeidslivet. Når en da må fortsatt betale for dette etter 4. klasse, så er det ikke annet enn ekstra skatt for å ha barn med «særskilt behov». Noe som fortsetter frem til barnet er ferdig på ungdomsskolen. For noen kan det være avgjørende for om en vil delta i arbeidslivet eller ta den ekstra regningen. De fleste barn med «særskilt behov» vil måtte ha hjelp og tilsyn til enhver tid.

Øygarden Frp vil at SFO etter 4. klasse og UFO skal være gratis for barn med særskilte behov.

En praksis som er vanskelig å forstå er tolkningen av opplæringsloven. Den blir av kommunene brukt bokstavelig. Når skolen er stengt og det er «ferie SFO» må foreldre organisere transporten selv og i tillegg betale ekstra. Foreldre til barn med særskilte behov har ikke mer ferie enn de 5 ordinære ferieukene. Barna kan ikke bare ta fri, eller overlates til naboer eller familie, da det kan være mer krevende enn en forventer. Kommunen overlater da ansvaret til foreldrene som gjerne er i 100% jobb til å kjøre for å levere og hente i vinterferie, høstferie og tre uker Sommer SFO. Det er tydeligvis store forventninger til foreldrenes arbeidsgivers godvilje, eller er det kanskje ikke meningen at disse skal jobbe? SFO ligger ikke nødvendigvis like ved hjemmet, så det kan fort bli en time ekstratur som skal rekkes innen åpningstid og arbeidstid.

Øygarden Frp vil at elever med rett til drosje grunnet særskilte behov også skal være gjeldene når skolen er stengt, men SFO/UFO er åpen.

Det er blant annet disse overnevnte sakene som skiller en kommune som lever av innbyggerne til å være en kommune for innbyggerne.

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.