Her vert alder eit kriterium

Sølvstenk i håret er eit pluss for dei som ønskjer å verta nominert til dette rådet.

Fylkeseldrerådet i Hordaland. Illustrasjon: Hordaland fylkeskommune.

Vestland fylkeskommune ønskjer å nominera kandidatar til det første eldrerådet i det nye fylket. No oppfordrar dei organisasjonar som representerer eldre om å senda inn forslag på samfunnsengasjerte kandidatar.

Då all sakshandsaming vil skje elektronisk, bør aktuelle kandidatar ha ein grunnleggjande datakompetanse.

Fylkeseldrerådet er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen, og har rett til å uttala seg i alle saker som vedkjem eldre. Rådet kan og ta opp saker på eige initiativ.

Rådet skal ha ni medlemmar. To av dei skal hentast frå det nye fylkestinget. Sju skal veljast etter forslag frå organisasjonar som representerer eldre. Fleirtalet av representantane må ha passert 60 år når valet vert gjort.

Dei innkomne forslaga til medlemer vert lagt fram når det nye fylkestinget konstituerer seg i oktober. Fylkestinget vedtek samansetjinga av fylkeseldrerådet. Rådet vel sjølv leiar og nestleiar mellom medlemmane.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.