Eigedomssal gav rekordår for Liegruppen

Basen på Liaskjæret set punktum som dagleg leiar i Liegruppen AS med eit resultat familien må heilt tilbake til 2011 for å ha opplevd maken til.

Peder O. Lie
Peder Lie går av med pensjon etter å ha passert 70. Utbytet på 135,3 millionar kroner må han dela med familien. Arkivbilete.

Konsernrekneskapen som er sendt inn til Brønnøysund viser at Liegruppen AS fekk ei samla driftsinntekt på 303 millionar kroner frå fiskeri, eigedom og bilar i 2018. Resultatet før skatt enda på 104 millionar kroner. Tilsvarande resultat har Liegruppen AS berre kunna visa til ein gong tidlegare, i 2011.

Les: Bilbransjen i omstilling

-Det sterke resultatet skuldast først og framst eigedomssal, seier dagleg leiar og styreleiar Peder Lie i ein kort kommentar til nettavisa Tunnelsyn.no.

Ny dagleg leiar
Basen på Liaskjæret fyllte 70 i fjor. No trekkjer han seg tilbake frå den daglege drifta av konsernet til fordel for krabbefiske i heimleg farvatn.

– Dette er rette tidspunktet å gå av. Når du passerar 70 vert det fort for mange detaljar å forhalda seg til, men eg skal framleis vera styreleiar, seier Peder Lie til nettavisa Tunnelsyn.no.

Les: Basen på Liaskjæret

Ny dagleg leiar er Bjarne Risnes Haldorsen, tidlegare styreleiar i verksemda.

135 millionar i utbyte
Familien på Liaskjæret kunne i fjor rekneskapsføra inntektene frå salet av eigedomane Hansaparken og Ågotnes Næringspark, og frå fiskefartøyet Libas, ifølgje Lie.

Les: Fjell vil kjøpa hamneaksjar

Gjennom eigarselskapet Larstein II kontrollerer han framleis aksjemajoriteten i Liegruppen AS. Nedsalet av verdiane gjorde det mogeleg for den avtroppande daglege leiaren å starta pensjonisttilværet med eit utbyte på heile 135,3 millionar kroner som han må dela med familien.

Fiskeri
Men også fiskeriverksemda har bidrege mykje til det positive resultatet, rosar reiaren. Fiskeriaktivitetane som er samla i dotterdotterselskapa Liafjord AS og Libas AS, fekk ei samla omsetning på 235 millionar kroner og eit driftsresultat på 64,3 millionar kroner.

Les: Sel berre stål – ikkje fisk

Liegruppen omfatter 23 verksemder samla under fem dotterselskap. Fleire av dotterdotterselskapa innan eigedom, som Sotra Kystby AS, har ikkje levert inn rekneskap for fjoråret, men det vil ikkje påverka konsernrekneskapen, ifølgje Lie.

Liegruppen AS 2018 2017 Endring % endring
Driftsinntekt 303 288,1 14,9 5,2
Resultat før skatt 104 19,7 84,3 427,9

One thought on “Eigedomssal gav rekordår for Liegruppen

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.