Vil flytta metallgjenvinningsanlegg til CCB

Stena Recycling AS har søkt fylkesmannen i Hordaland om å få flytta mottaksanlegget for skrapjern, EE-avfall og returmetall til CCB.

Fragmentering av motordelar ved hjelp av skjærebrenning. Arkivbilete.

Anlegget Stena Recycling AS i dag disponerer på Laksevågneset har blitt for lite. I staden har dei inngått avtale med CCB AS om bruk av eit ni mål stort område like bak Gjertsen-naustet i den sørlege delen av baseområdet, kjem det fram av søknaden til fylkesmannen.

Oppskalering
Stena har store planar for oppskalering av verksemda i Bergensområdet. Søknaden omfattar løyve til mottak, lagring og behandling av inntil 50.000 tonn jern og metall, 5.000 tonn elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) og inntil 3.000 tonn batteri.

Litium-ion batteri frå elektriske bilar vil utgjera ein aukande del av avfallsmengda, ifølgje prognosene.

Metall
Stena tok i fjor mot nærare 9.000 tonn avfall. Planen er å oppskalera drifta til å ta mot 14.000 tonn innan 2022. 80 prosent av det mottekne avfallet vil vera metall. Jern og stål vil verta fragmentert ved hjelp av skjærebrenning eller bruk av mobil saks.

Les: Gulljakt på Hanøytangen

Transportintensiv
Aktiviteten ved anlegget vil vera transportintensiv. Det årlege transportbehovet vil tilsvara 6.000 køyretøy, hovudsakleg for å transportera avfallet til anlegget. Det behandla avfallet vil i stor grad verta vidaresendt med båt.

Utslepp til sjø
For å hindre ureining av grunnen vert det planlagt å dekka grunnen med ei støypt betongplate. Sandfangskummar med oljefiltre skal reinsa overflatevatnet før utslepp til sjø.

Ved avdelinga i Bergen hadde Stena Recycling 8 tilsette i 2017. Hovudkontoret ligg i Oslo. Totalt omsette konsernet for1,25 milliardar kroner i 2017. Resultatet før skatt utgjorde 48 millionar kroner. Konsernet er 100 prosent svenskeigd.

Du kan lesa søknaden på heimesidene til fylkesmannen i Hordland.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.