Gjestekommentar: -Takk til «de ansvarlige styringspartiene»

Rødt er et fyrtårn som viser retningen tilbake til arbeiderbevegelsens opprinnelige verdier.

Av Nils Bjarte Sæle (Rødt). Framført som 1. mai appell på Fjell rådhus.

«Dei ansvarlege styringspartia» bidreg til Rødt ein eksistensberettigelse, nytta lokallagsleiar Nils Bjarte Sæle i Rødt 1.mai-appellen sin høvet til å minna kameratane i Arbeiderpartiet og SV om.

Fagbevegelsen har historisk sett vært den mest effektive og kraftfulle stemmen arbeidere har hatt. Vi vil takke fagforeningene og alle de fagorganiserte, som er og har vært selve navet i utviklingen av velferdsstaten. Samtidig vil vi rette fokus mot en annen del av hjulene som får samfunnet til å gå rundt. De rustne bremsene som holder oss tilbake når bevegelsen vil gå for fort frem. De omtaler seg som «ansvarlige styringsparti».

Vi vil takke «de ansvarlige styringspartiene» som snek oss inn i EØS, til tross for to avstemninger der vi takket NEI til EU. For at de derved har gitt oss abonnement på neoliberalistisk høyrepolitikk og et overnasjonalt udemokratisk styringsorgan. For at de sitter passive og lar direktiver og forordninger styre oss, uten å benytte handlingsrommet avtalen tross alt gir.

Vi vil takke «de ansvarlige styringspartiene» for den markedsliberalistiske kraftrevolusjonen, som fikk sitt startskudd for 30 år siden gjennom den nye energiloven, der man gikk vekk fra tanken om at den fornybare norske vannkraften skulle gjøres tilgjengelig for innbyggere og industri, til kostpris. For at de har mangedoblet strømprisene gjennom å gjøre ryggraden i den norske elektrisitetsforsyningen til en internasjonal handelsvare, der markedet har makten over prisene. For at vi får betale nettleie som finansierer utenlandskabler, som vil øke eksporten av elektrisitet fra norsk vannkraft og dermed også øke kraftprisene ytterligere. For å gjøre vondt verre gjennom norsk tilknytning til ACER – EUs energireguleringsmyndigheter.

Vi vil takke «de ansvarlige styringspartiene» for å ha gitt bemanningsbyråene en viktig rolle i arbeidslivet, og derigjennom ført tiden tilbake til en hverdag der vi står med lua i hånda. For at de har åpnet døren og rullet ut den blå løperen for fagforeningsknusere. For at de stemte ned representantforslag 37S, fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes i Rødt, om å hindre fagforeningsknusing.

Vi vil takke «de ansvarlige styringspartiene» for snikprivatisering og New public management. For at vi presses til å jobbe hardere og lengre. For å ha gitt offentlig sektor et blåruss-styre. For at stadig flere tjenester innen det offentlig legges ut på anbud og konkurranseutsettes. For å ha gitt omsorgs- og velferdsprofitører overskudd i milliardklassen, på bekostning arbeidernes pensjon, lønns- og arbeidsvilkår.

Vi vil takke «de ansvarlige styringspartiene» for at vi fremdeles får jobbe åttetimersdager, selv 100 år etter at fagbevegelsen kjempet igjennom åttetimersdagen. For at vi fremdeles får jobbe åttetimersdager, til tross for kravene om sekstimersdag. For at vi fremdeles får jobbe åttetimersdager til tross for at modernisering, automatisering, robotisering og digitalisering truer med å gi oss en hverdag med mer fritid til familie og venner.

Vi vil takke «de ansvarlige styringspartiene» for å holde feminismen i sjakk. For at man stadig må kjempe mot ufrivillige deltidsstillinger i kvinneyrker, ikke minst når det offentlige er oppdragsgiver. For at SSB gjennom «Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene» stadig kan vise at kvinner i vår region får hundretusener mindre i lønn enn menn, til tross for at høyere utdannelse. For at man ikke har tatt et endelig oppgjør med kontantstøtten. For at de kritikkverdige forholdene ved kvinneklinikken skaper overskrifter. For at kvinner stadig må kjempe for retten til selvbestemt abort.

Vi vil takke «de ansvarlige styringspartiene» for å føre en miljøpolitikk som får oss til å følge ungene våre til fredagsstreik, inspirert av Greta Thunberg. For at vi øker Norges CO2-utslipp i en tid der våre naboland senker sine CO2utslipp. For at man holder tilbake på mulighetene som ligger i et godt kollektivtilbud i byene og i distriktene, til lands og til vanns. Og ikke minst; for at man bruker klimakrisen som et argument for å bygge ned velferdsstaten.

Vi vil takke «de ansvarlige styringspartiene» for å finansiere kritisk infrastruktur gjennom bompenger, en finansieringsmetode som forutsetter vedvarende eller økt privatbilisme. For at man ikke lar vei og bane betales av felleskapet, gjennom statlig finansiering og progressive skatter. For en flat bompengeavgift som ikke tar hensyn til økonomiske forutsetninger og dermed rammer de som har minst hardest.

Vi vil takke «de ansvarlige styringspartiene» for å posisjonere seg som pamper i fagforeningsstyrene og landsorganisasjonen, der de styrer hvem som skal få og hvem som ikke skal få valgkampstøtte. For at de er mer opptatt av å støtte partier som vil utrydde ulv enn partier som vil utrydde forskjells Norge.

Avslutningsvis vil vi takke for at «de ansvarlige styringspartiene» bidrar til å gi Rødt eksistensberettigelse. For at Rødt får være et fyrtårn som viser retningen tilbake til arbeiderbevegelsens opprinnelige verdier, når «de ansvarlige styringspartiene» lar seg styre ut av kurs.

Og sist, men ikke minst, kjære venner av et organisert arbeidsliv, vil jeg på vegne av Rødt Øygarden og meg selv, benytte anledningen til å si «Kamerater, gratulerer med dagen!»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.