Gjestekommentar: Veiprising – oppskrift på økte sosiale forskjeller

Bompenger er en unødvendig dyr måte å kreve inn penger på, men veiprising vil være en oppskrift på økte sosiale forskjeller.

Av Einar Spurkeland, skribent og fagbokforfatter

Einar Spurkeland har lang fartstid fra transportbransjen, og har skrevet flere fagbøker om temaet.

Bergensområdet vil i løpet av noen år bli bombadert av bomstasjoner som vil være kostnadsdrivende for næringsdrivende og befolkningen fordi betalingen skal skje via individuelle trafikantavgifter i stedet for via fellesskapet. Resultatet kan bli større sosiale forskjeller og høyere transportkostnader for næringslivet enn om man bygget og vedlikeholdt veiene med fellesskapets midler. Tanken er at brukeren skal betale for bruken, men vi er jo alle avhengig av transport enten vi skal reise til jobb eller skole. Likeså er vi alle avhengig av varetransport.

Transport har fra før av en lang rekke avgifter – en ny avgift vil skape større forskjeller.

Innføring av veiprising har en fordelingseffekt som gjør at de som har lav betalingsevne/ -villighet avvises og vil få mindre tilgang til transport over hele landet.

I tillegg vil veiprising skape mer trafikk som følge av at man i neste omgang vil få enklere utbygging av veinettet (selvfinansierende) frikoplet fra politiske vurderinger.

Jeg vil argumentere for at man bør konsekvensvurdere veiprising og se på systemet i lys av de totale bilavgifter. Både næringsliv og befolkning kan bli skadelidende av at det med dette systemet kan bli høyere transportkostnader.

Tilhengerne av veiprising bør forklare hvilke avgifter som veiprising skal erstatte og vise hvordan fordelingsvirkningen blir mellom befolkningsgrupper, distrikter, byer og miljøkonsekvenser. Hittil har debatten stort sett dreiet seg om oppsiden (med unntak av personvern) og ikke om miljø- og fordelingseffekter.

Man snakker heller ikke om det vil være enklere å finansiere veiene over statsbudsjettet enn å kreve inn penger fra hver enkelt trafikant. Vi ser jo at på alle områder man deler opp og innfører nye strukturer blir det mer byråkrati som også skal finansieres. I fagmiljøene er det enighet om at bompenger er en unødig dyr måte å kreve inn penger på. Det samme mener jeg gjelder veiprising.

Større felles utbyggingsprosjekter finansiert av fellesskapet er trolig mer effektivt enn store skattefritak for elbiler, store formuer, osv.

Byområder med arealknapphet bør reguleres med tydelig arealbruksplaner og parkerings-politikken i tillegg til kollektivtrafikk, sykkelstrategier og gåinfrastruktur. Også her er det bedre med fellesløsninger.

Les: Gestekommentar: Transportbestilleren må ta sin del av kampen mot useriøs transport

One thought on “Gjestekommentar: Veiprising – oppskrift på økte sosiale forskjeller

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.