Toppar sjukefråværstatistikken

Kommunane vest for Bergen har teke eit krafttak for å få ned sjukefråværet siste året, men toppar framleis statistikken.

Fungerande fylkesdirektør Tommy Johansen i NAV ser det rekordhøge sjukefråværet i kommunane vest for Bergen i samanhang med generelle levekårsutfordringar i kommunane.

Med eit sjukefråvær på henhaldsvis 7,4 og 7,1 prosent, er Sund og Øygarden dei kommunane i Hordaland med høgast sjukefråvær, framkjem det av ei pressemelding frå NAV.

Dette trass i at kommunane har teke eit krafttak for å betra situasjonen siste året.

Sidan same tid i fjor er sjukefråværet i Sund redusert med 16 prosent. I Øygarden er fråværet redusert med 13 prosent.

Fjell er den kommunen i regionen som hadde lågaste sjukefråværet i kvartalet, 6,3 prosent, men her har utviklinga gått i feil retning siste året.

Levekårsutfordringar
– Det er dei kommunane med generelle levekårsutfordringar som ser ut til å verte hardast ramma, seier fungerande fylkesdirektør Tommy Johansen i NAV.

-Det er interessant å sjå sjukefråværet i ein større samanheng, seier fylkesdirektøren i Nav. Det handlar gjerne om at dei som bur i kommunar som scorar dårleg på levekårsundersøkingar, ofte har lågt utdanningsnivå. Når dei blir ramma av nedgang i arbeidsmarknaden, hjelp det ikkje om dei er mobile dersom det ikkje finst jobbar for dei utan utdanning andre stadar, seier Johansen.

Rekordlågt i Hordaland
I Hordaland generelt var sjukefråværet rekordlågt i månadane juli – september. Aldri tidlegare i dei ti åra NAV har målt fråværet, har sjukefråværet vore så lågt som 5,4 prosent, ifølgje Johansen.

616.000 dagsverk gjekk bort i sjukefråvær i fylket dei tre månadane, reknar dei i NAV.

Sjukefråværet aukar berre hos dei yngste, i aldersgruppa 16 – 29 år. Høgaste fråværet finn vi mellom tilsette innan helse- og sosiale tenester.

Muskel og skjelettplager er største einskildårsaka til sjukefråvær.

Sjukefråvær 3. kvartal 2018

3. kvartal 2018 %  sml. Q3 2017 
Sund 7,4 16
Fjell 6,3 -7
Askøy 6,5 2
Øygarden 7,1 13

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.