Gjestekommentar: Transportbestilleren må ta sin del av kampen mot useriøs transport

Skal vi få slutt på useriøs godstransport må transportbestilleren ta sin del av ansvaret. Det er jo bestilleren som bestemmer hvem som skal få oppdraget.

Einar Spurkeland er tidligere kommunikasjonssjef i transportselskapet DB Schenker Norge. Han har nylig skrevet bok om ansvaret til transportbestillere, i samarbeid med fagpersoner i Arbeidstilsynet, Difi og Norsk Transportarbeiderforbund.

Av Einar Spurkeland.

Vi får ikke slutt på useriøs transport bare ved å henge ut sjåfører som gjør feil. Bestilleren må forsikre seg at oppdraget kan gjennomføres innenfor lover og regler før avtale skrives.

I vår nye bok ”Transportbestilleren” (Fagbokforlaget 2018) gir vi en grundig innføring i faget bestilling av godstransport, særlig landtransport. Boken åpner med å spørre leseren om han er sikker på at de bestillinger han gjør er lovlige. Dermed er stemningen satt. Vi ønsker at alle bestillere tenker seg om før de bestiller og ikke bare tar det første og beste tilbudet med lavest pris. Bestilleren har en nøkkelrolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Skal vi få slutt på sosial dumping og få fjernet farlige lastebiler fra veiene må bestilleren forsikre seg om at arbeidet kan utføres lovlig og med trygt og sikkert materiell samt en sjåfør som har fått nødvendig hvile mellom øktene.

Jeg har selv jobbet som yrkessjåfør og vet at det krever en uthvilt sjåfør med godt materiell for at alle andre i trafikken kan følge seg trygge. Bransjen har etterlyst bedre kontroll av de useriøse transportørene. Det er vel og bra, men det er nok også behov for kontroll av useriøse bestillere. Hele transportkjeden må sjekkes. Et felles transporttilsyn vil nok være bedre enn dagens ordning med mange ulike tilsyn som hver for seg skal kontrollere sin del av et omfattende regelverk.

I boken blir det lagt vekt på å vise hvilke vurderinger bestilleren må gjøre før hun bestiller transport, for å være på rett side av loven. Vareeiere, grossister, speditører og transportører får veiledning i transportbestilling og nyttige tips om praktiske rutiner som er relevante både ved nasjonal og ved internasjonal transport. Boken tar også for seg hvilke krav som stilles til seriøse transportører og sjåfører, og den belyser hvordan tilsynsmyndighetene arbeider for å avdekke ulovlig transport. For alle som bestiller godstransporttjenester, vil boken være et godt hjelpemiddel når de skal utarbeide kravspesifikasjoner og avtaler. Det følger også med en sjekkliste for bestillere.

Einar Spurkeland er Cand.polit. og har jobbet over16 år som kommunikasjonssjef i DB Schenker i Norge og 13 år i NHO-systemet. Han har også lang erfaring fra kunnskapsformidling og pressearbeid. De siste 14 årene har han også vært ekstern sensor ved OsloMet. Spurkeland har tidligere utgitt en rekke fagbøker med godstransport og logistikk som tema.

2 thoughts on “Gjestekommentar: Transportbestilleren må ta sin del av kampen mot useriøs transport

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.