Halv bompengeavgift for elbilar

Elbilar i Hordaland vert snart nøydde til å betala halv bompengeavgift.

Elbilar må betala halv bompengeavgift i bomringen i Bergen så snart andelen av elektriske køyretøy overstig 20 prosent av den totale trafikkmengde.

Mange elbilar på vegnettet i Hordaland har ført til reduserte inntekter frå bompengar. Nullutsleppskøyretøy bør og vera med i spleiselaget og betala bompengar, meinar fylkesrådmannen i Hordaland.

Elbilane bidreg til køar og ureinar like mykje som fossilbilar med slitasje på vegbana og utslepp av mikroplast frå dekk.

Det er eit samrøystes utval for miljø og samferdsel i Hordaland som går inn for at elbilar og andre nullutsleppskøyretøy skal byrja betala for bruken av vegnettet.

Det vil verta innført innkreving av bompengar for elbilar på ti vegstrekkjer og på tre ferjer i fylket.

Askøybrua og bomringen i Bergen er to av dei vegsambanda i Hordaland som har høgast andel av elbilar. På Askøybrua er kvar fjerde bil elektrisk.

I bomringen i Bergen står elbilane 16,6 prosent av trafikken. Her ønskjer utvalet at elbilane skal byrja betala så snart dei står for 20 prosent av dei totale passeringane.

Fylkesutvalet skal ta endeleg stilling til forslaget 25. oktober.

2 thoughts on “Halv bompengeavgift for elbilar

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.