Bjelland vann første runde i jordskifteretten

Frank Bjelland kan endeleg kosta på seg eit ørlite smil. (Saka er oppdatert.)

Frank Bjelland vann første runde i Nord- og Midthordland jordskifterett.

 

Nord- og Midthordland jordskifterett gav nyleg Frank Bjelland rett i at striden om grensene for eigedomen hans på Anglevik kan behandlast av jordskifteretten.

Frank Bjelland har ført ein lang og vond kamp, mellom anna mot Fjell kommune, for å få fastsett grensene for eigedomen sin. Eigedomsgrensene, slik dei framkjem i kommunen sine kart, er ikkje i samsvar med det opphavelege skyldskiftet, hevdar han.

Les: Vurderer Bjelland-varsel om mogeleg korrupsjon

Bjelland sine forsøk på å få Fjell kommune til å ta saka opp på nytt har blitt avvist av kommunen. Eigedomsgrensene hans er alt fastsette av jordskifteretten, men i ei anna sak, er det hevda.

Deloitte sjekka ikkje
I sin frustrasjon varsla Bjelland i fjor vår om mogeleg korrupsjon og kameraderi hos kommunalt tilsette.

Revisjonsverksemda lot vera å sjekka med jordskifteretten korvidt påstandane faktisk er rette.

Les: Frikjent for korrupsjon, kritisert for uprofesjonalitet

Grensestriden kan behandlast

Deloitte unnlot å sjekka påstandar om at ein jordskiftedom frå 1980-talet var nytta til å fastsetja grensemerkjer.

I ein fersk kjennelse frå Nord- og Midthordland jordskifterett slår retten fast at den omstridte eigedomsgrensa ikkje vert fastsett i dei tidlegare rettsavgjerdene.

Tidlegare kjennelsar er difor ikkje til hinder for at jordskifteretten tek spørsmålet om grensene til Bjelland sin eigedom opp til behandling, slår Nord- og Midthordland jordskifterett fast.

No vert det opp til jordskifteretten til å vurdera innhaldet i dei opprinnelege skyldskifta og fastslå kvar grensene går.

2 thoughts on “Bjelland vann første runde i jordskifteretten

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.