Barnevernet sviktar

Øygarden kommune har mangelfull oppfølging av sentrale rutinar for mottak og vurdering av bekymringsmeldingar til barneverntenesta.

Talet på bekymringsmeldingar til barnevernet i Øygarden er lågt.
Talet på bekymringsmeldingar til barnevernet i Øygarden er lågt.

Dette framkjem av eit tilsyn fylkesmannen i Hordaland gjorde i kommunen sist haust.

Få bekymringsmeldingar
Talet på bekymringsmeldingar til barnevernet i Øygarden er lågt. Fylkesmannen undersøkte difor korvidt tilliggjande institusjonar som helsestasjons-, skulehelsetenesta og psykisk helse og rus oppfyller opplysningsplikta dei har ovanfor barnevernet.

Informasjon som framkom i tilsynet tilseier at dei tilsette i desse tenestene kjenner til opplysningsplikta, og at dei vurderer om det er grunnlag for å melda saker til barnevernet, skriv fylkesmannen.

Individuelle planar manglar
I tilfelle der barn og unge treng langvarige og samansette tenester har Øygarden kommune ein innarbeida praksis med å oppretta ansvarsgrupper.

Berre i få tilfelle vert det utarbeida individuelle planar for den einskilde.

Frist
Øygarden kommune har ein frist på to veker til å leggja fram ein plan med konkrete tiltak for korleis avviket kan lukkast.

One thought on “Barnevernet sviktar

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.